Co je Meesto

Chceme posouvat české vysoké školství do 21. století. Meesto bude místem, kde se bude odehrávat tato změna. Výsledkem bude zkvalitnění výuky na zapojených školách/univerzitách, monetizace a zkvalitnění práce studentů s důrazem na ekologii, energetickou soběstačnost a řešení negativních deviací, které se odehrávají v českých, ale dále i jiných evropských městech, které spojuje pestrá historie a vývoj, který není nikde na jiném kontinentu.

Co děláme

Identifikujeme problém ve městě na základě analýzy výzkumu a nabídneme řešení tohoto problému. Vše bude v režii studentů, kterým budou asistovat profesionálové / pedagogové / vedoucí ateliérů. Studenti se pod jejich vedením/asistencí v rámci akademického roku naučí společně pracovat a aplikovat metody, které nabyli v rámci jejich předešlé výuky.

2024 - Q3

Navrhování/projektování a realizace/development vlastních řešení na vlastních pozemcích

2024 - Q2

Zapojení nových oborů (PF UK, PřF UK, FSV ČVUT)
Navázání spolupráce s ukrajinskou univerzitou
Ucházení se o granty, veřejné pobídky směřované k obnově Ukrajiny

2024 - Q1

Roll out nových projektů ve spolupráci s pražskými developery
Navázání spolupráce IPRem a podpis memoranda

2023 - Q4

Koordinace a zastřešování akademického roku 2023/24
Snaha získání grantů a evropských dotací
Navázání spolupráce s Tomášem Kopečným
www.businessklubukrajina.cz
prozorro.gov.ua/en

2023 - Q3

Zakončení úspěšného workshopu
Roll out nových projektů (vnitrobloky, ekologické kompenzace, zakázky pro soukromé investory)
Příprava na nový akademický rok - akreditování předmětů

2023 - Q2

Prototypování webu Roll out projektu KOSH
Uzavření memoranda s FA ČVUT
Nadefinování a start workshopu (díky PII)

Start It ČSOB
Charles University Innovations Prague
Fakulta architektury ČVUT v Praze

Odpady Kosh

Vnitroblok Gard

Komunitní zahrada Vanskap